Welkom in de kleuterschool

  Schoolbestuur

  Deze school maakt deel uit van de scholengroep Crescendo Samen Groeien VZW (het schoolbestuur).

  Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

  • Voorzitter: Francine Hardeman
  • Ondervoorzitter: Georges De Viegher
  • Secretaris: Hugo Tastenoy
  • Leden: Godelieve De Ridder, Wim Nicolaï, Jan Degadt, Marc Buekens, Johan Vanden Driessche, Viviane Demeulenaere