Welkom in de kleuterschool

  Schoolreglement

  pdf Infobrochure en schoolreglement 2023-2024

  Downloaden (pdf, 923 KB)

  Schoolreglement 2023-2024.pdf

  Infobrochure en schoolreglement 2023-2024

   

  Schoolbestuur Crescendo Samen Groeien is aangesloten op het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

  Contactgegevens: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – Tel 02 507 07 12

  pdf Specifieke bijdragelijst voor 2023-2024

  Downloaden (pdf, 131 KB)

  specifieke bijdragelijst 2023-2024.pdf

  Specifieke bijdragelijst voor 2023-2024

   

   

  pdf Algemene bijdragelijst voor 2023-2024

  Downloaden (pdf, 115 KB)

  Algemene bijdragelijst 2023-2024.pdf

  Algemene bijdragelijst voor 2023-2024